Tag Archives: doel sumbang

Doel Sumbang – Ai

Arek mungkir euweuh alesan keur mungkir
Asep endag ku Ai
Hese bohong rumasa teu bisa bohong
Asep oleng ku Ai

Ayeuna asep siga nu kabedil ku jangjawokan
Kapanah ku kinasihan
Lieur ku Ai

Kabedil ku jangjawokan
Kapanah ku kinasihan
Gelo ku Ai

Samar rasa samar polah
Teu bisa dipapaleurkeun
Teu bisa dibebenjokeun
Nu aya dina lamunan beurang peuting ngan Ukur Ai

Rumasa teu bisa mungkir
Asep oyag-oyagan ku Ai

Rumasa teu bisa bohong
Asep eundeug-eundeugan ku Ai

Tue bisa mungkir jeung bohong
Nu aya dina hate Asep ngan ukur Ai

Yang ngerasa roaming bisa kontak gw untuk translate. Hehehe.

sed -e ‘s/Ai/…/’